1905. Početak rudarskih radova na ležištima kvarcnih peskova

1937. Proizvedeno je 5.200.000 kg raznih kvarcnih peskova za staklarsku industriju i 246.000 kg peska za filtriranje vode i izradu asfalta.

Zbog velikog značaja,preduzeće u posleratnim godinama posluje pod okriljem Ministarstva rudarstva Srbije i to do polovine 1951. godine. kad postaje samostalno i od tada počinje značajna investiciona aktivnost.

2004. Preduzeće je privatizovano od strane kompanije „Kaolin“ Senovo, Bugarska preko njegove ćerke kompanije JUGOKAOLIN d.o.o. Valjevo.

2011. Izvršena je statusna promena spajanje uz pripajanje matičnom preduzeću „Jugo - Kaolin“ Beograd i od tada posluje kao ogranak tog preduzeća.

 
   
U periodu od 1974. do 1986. godine izvršena su detaljna geološka istraživanja ležišta kvarcnih peščara na prostoru istočno od Bora u neposrednoj blizini mesta Donja Bela Reka.

Na osnovu pozitivnih rezultata istraživanja i velikih rezervi kvarcnog peščara izgrađeno je postrojenje separacije, koje počinje sa radom 1989. godine, od kada posluje u sastavu „RTB Bor“.

Od maja 2011. godine preduzeće „Belorečki peščar“, nakon privatizacije, posluje u okviru preduzeća „Jugo – Kaolin“ Beograd.