JUGO KAOLIN d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju i promet
Uroša Martinovica 17,
11070 Beograd, Srbija

PIB: 103148604
MB: 17528483
TR: 340-11003863-60

Tel: +381 11 408 15 19
Fax: +381 11 408 15 19

Direktor, Nebojša Ilinčić
Tel: +381 11 408 15 19

Finansijski Direktor,
Marija Mladenović
Tel: +381 11 408 15 19

 

JUGO KAOLIN d.o.o.
ogranak “Srbokvarc” Rgotina
Svetosavska 11,
19214 Rgotina, Srbija

Tel: +381 19 466 231
Fax: +381 19 466 123

Direktor, Dragan Marković
Tel: +381 30 435 078

Tehnički Direktor, Aleksandar Adamović
Tel: +381 19 466 226

Šef komercijalno finansijskih poslova,
Dragan Vukosavljević
Tel: +381 19 466 121

Rukovodilac kontrole kvaliteta,
Višeslava Muvrin
Tel: +381 19 466 026

JUGO KAOLIN d.o.o.
ogranak “Belorečki Peščar”
Donja Bela Reka
19213 Donja Bela Reka, Srbija

Tel: +381 30 435 078
Fax: +381 30 435 078

Direktor, Dragan Marković
Tel: +381 30 435 078

Tehnički Direktor, Vesna Navijalić
Tel: +381 30 435 078