Kontrola kvaliteta kao nezaobilazan faktor u lancu uslova za dobijanje kvalitetnog proizvoda, u preduzeću Jugo - Kaolin je na takvom nivou da može da garantuje kupcima da će im biti isporučen proizvod zahtevanog kvaliteta.

Kontrola kvaliteta obuhvata:
- kontrolu kvaliteta rovne rude pre eksploatacije;
- međufaznu kontrolu u toku proizvodnje;
- završnu kontrolu gotovog proizvoda pre isporuke kupcu.

Opremljenost fizičko – hemijske laboratorije kao i obučenost kadrova pružaju mogućnost odvijanja ovih aktivnosti na visokom nivou.

Jugokaolin poseduje sertifikat standarda SRPS ISO 9001:2008 i time osigurava efikasnost, doslednost i kvalitet svojih proizvoda i usluga, a samim tim i poverenje i zadovoljstvo svojih kupaca.