Sirovinsku bazu Jugo - Kaolina čine 2 rudnika kvarcnog peščara koja su detaljno istražena i na kojima se vrši eksploatacija. Overene rezerve iznose 55 miliona tona.

Ležišta čine kvarcni peskovi, po hemijskom sastavu različitih kvaliteta od kojih se daljom preradom dobijaju proizvodi koji zadovoljavaju najzahtevnije potrebe staklarske, livačke, građevinske, hemijske i metalurške industrije.