AKTUELNOSTI

U transakciji koja je završena na berzi u Sofiji, od 31.05.2013. godine, Quarzwerke Gmbh stekao je 87% akcija u Kaolin AD. Akcije su prodate u skladu sa kupoprodajnim Ugovorom koji je stupio na snagu između Quarzwerke Gmbh i Alfa finance Holding, decembra 2012. Godine. Ovom kupovinom, Quarzwerke je ujedno postao I većinski vlasnik preduzeća Jugo-kaolin d.o.o., to jest rudnih nalazišta "Belorečki peščar" kod Bora i "Srbokvarc" , nadomak Zaječara. U poslednjih 13 godina, kao deo Alfa Finance Holdinga, Kaolin AD se razvio iz malog preduzeća u lidera na tržištu Jugoistočne Evrope. Uvereni smo da će kompanija nastaviti svoj uspešan razvoj u novom vlasništvu Quarzwerke Gmbh.