Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

Granulometrijski sastav i fizičke karakteristike obloženog peska Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.50 mm % max. 0.70 Količina ostatka < 0.063 mm % max. 0.50 Stepen ravnomernosti zrna %…

Granulometrijski sastav i fizičke karakteristike obloženog peska Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.50 mm % max. 3.0 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 2.5 Stepen ravnomernosti zrna %…

Kvarcni livački pesak Jugo – Kaolina, posebno iz ogranka Kopovi Ub je najkvalitetniji livački pesak zato što ima izuzetne prirodne karakteristike (zaobljeni oblik zrna i visok sadržaj SiO2) i kao…

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

KLPa 017

Kopovi Ub

KLPč 022

Kopovi Ub

KLPč 026

Kopovi Ub

KLPč 027

Kopovi Ub

KLPs 032

Kopovi Ub

KLPč 035

Kopovi Ub

KLP 050

Kopovi Ub

RG 00 A

Srbokvarc

RG 00 B

Srbokvarc

PS 3A

Srbokvarc

PS 3AFe

Srbokvarc

PS L

Srbokvarc
Page 2 of 2 1 2