Jedno od naših trajnih opredeljenja je zaštita životne sredine, briga o zaposlenima i obezbeđivanje povoljnih uslova u njihovoj radnoj sredini.

Osnovni proces prerade kvarcnog peska – pranje i separisanje, vrši se mehaničkim procesima u vodenoj sredini.

Najveći deo potrebne vode za obavljanje procesa pranja i separisanja obezbeđuje se kroz povratnu – prečišćenu vodu iz zatvorenog sistema, a količina sveže vode koja se dodaje u proces je vrlo mala.

Rekultivacijom pružamo lokalnoj zajednici lepo uređena izletišta koja se mogu dodatno obogatiti sportskim i drugim atraktivnim sadržajima.

Čuveno Rgotsko jezero je najbolji primer kako može da izgleda rekultivisani rudarski kop.