Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
Kvarcni pesak za livačku industriju

Kvarcni livački pesak Jugo – Kaolina, posebno iz ogranka Kopovi Ub je najkvalitetniji livački pesak zato što ima izuzetne prirodne karakteristike (zaobljeni oblik zrna i visok sadržaj SiO2) i kao takav je našao primenu u većini livnica ex – YU. Zahvaljujući visokom tehnološkom nivou prerade i višedecenijskom iskustvu u ovoj vrsti proizvodnje, u ogranku Kopovi Ub se pored širokog asortimana standardnih tipova ovih peskova, može proizvesti i pesak po najspecifičnijim zahtevima livačke industrije u pogledu kako srednje veličine zrna (0,11 – 0,50mm), tako i određenih vrednosti stepena ravnomernosti i broja finoće zrna, kao i ostalih parametara kvaliteta. U ogranku Srbokvarc u Rgotini se proizvode i obloženi kvarcni peskovi koji se koriste za izradu maski i jezgara u livačkoj industriji.

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

KLPa 017

Kopovi Ub

KLPč 022

Kopovi Ub

KLPč 026

Kopovi Ub

KLPč 027

Kopovi Ub

KLPs 032

Kopovi Ub

KLPč 035

Kopovi Ub

KLP 050

Kopovi Ub

RG 00 A

Srbokvarc

RG 00 B

Srbokvarc

PS 3A

Srbokvarc

PS 3AFe

Srbokvarc

PS L

Srbokvarc