Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
0.71 max. 0.50
0.50 max. 3.00
0.355 10.00 – 20.00
0.25 40.00 – 60.00
0.18 20.00 – 30.00
0.125 max. 10.00
0.09 max. 2.00
0.063 max. 1.00
dno max. 0.50
Srednja veličina zrna, mm 0.26 – 0.28
Stepen ravnomernosti, % min. 70
Broj finoće zrna 50 – 55
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 98.00
Al2O3, % max. 1.00
Fe2O3, % max. 0.10
Gubitak žarenjem, % max. 0.20