Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
Kvarcni pesak za behaton ploče

Kvarcni peskovi iz svih ogranaka Jugo – Kaolina se koriste u većini grana građevinske industrije. Sitniji kvarcni pesak je obavezan sastojak najkvalitetnijih keramičkih lepkova, hidroizolacija i fugo masa, dok se krupnozrni kvarcni pesak koristi za dobijanje pojedinih proizvoda betonske galanterije kao što su behaton ploče.

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

KPR 011

Kopovi Ub

KLPč 022

Kopovi Ub

KLPs 032

Kopovi Ub

HP 1

Kopovi Ub

HPS

Kopovi Ub

HPS2

Kopovi Ub

0.3 – 1.2

Kopovi Ub

0.5 – 1.2

Kopovi Ub

0.5 – 1.5

Kopovi Ub

0.8 – 2.0

Kopovi Ub

1 – 2

Kopovi Ub

1 – 3

Kopovi Ub

2 – 3

Kopovi Ub

2 – 4

Kopovi Ub

RK 2

Srbokvarc

B2A3

Belorečki peščar

B2A2

Belorečki peščar

0.3 – 3.0

Srbokvarc

0.8 – 2.5

Srbokvarc

KB – 150

Srbokvarc