POLOŽAJ

Belorečki peščar se nalazi u istočnoj Srbiji u mestu Donja Bela Reka, na udaljenosti 20 kilometara od Bora, 25 kilometara od Zaječara i 15 kilometara od Rgotine gde je smešten ogranak Srbokvarc.

Povezanost putnom mrežom sa glavnim magistralnim pravcima, blizina ogranka Srbokvarc koji ima železnički kolosek i utovarnu stanicu, kao i blizina luke Prahovo na Dunavu, omogućavaju snabdevanje kupaca tokom cele godine drumskim, železničkim, ili rečnim transportom.

SIROVINSKA BAZA

Ležište kvarcnog peščara “Deo”, koje je u blizini postrojenja za preradu, odlikuje se visoko kvalitetnim kvarcnim peskom koji svoju primenu u najvećoj meri nalazi u svim granama stakarske industrije. Pored toga, nalazi primenu u građevinskoj, metalurškoj i livačkoj industriji.PRERADA

U pogonima ogranka Belorečki Peščar, tehnološki proces proizvodnje kvarcnih peskova nakon faze bušenja i miniranja, podrazumeva primarno i sekundarno drobljenje rovne rude i separisanje.

2016. godine pogoni drobljenja i separacije u Belorečkom Peščaru su renovirani, ugrađena je najsavremenija automatizovana oprema za preradu kvarcnog peska. Kao finalni proizvod dobija se više tipova vlažnog kvarcnog peska različitog granulometrijskog i hemijskog sastava.