Jugo – Kaolin je najveći proizvođač kvarcnih peskova i keramičarskih glina na tržištu regiona, gde je zahvaljujući odličnoj sirovinskoj bazi, visokom tehnološkom nivou prerade, povoljnom geografskom položaju i komunikacionim prilikama, kao i stručnom, visoko obrazovanom kadru i menadžmentu orijentisanom ka savremenim tokovima poslovanja postao prepoznatljiv kao pouzdan dobavljač širokog asortimana kvarcnih peskova za potrebe staklarske i livačke industrije, pojedinih grana hemijske i građevinske industrije, za preradu vode i za izgradnju sportskih terena, kao i keramičarskih glina za proizvodnju keramičkih pločica.

Jugo – Kaolin posluje kao preduzeće sa tri ogranka:

  1. Kopovi Ub
  2. Belorečki Peščar
  3. Srbokvarc

Od 2013. Jugo – Kaolin posluje kao jedno od preduzeća u sistemu nemačke Quarzwerke Gruppe.