Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
Kvarcni pesak za keramičarsku indistriju

Gline iz ogranka Kopovi Ub imaju dugogodišnju primenu u mnogim granama keramičarske industrije. Gline D – 2 i PKG 2s se koriste u proizvodnji keramičkih pločica i sanitarne keramike, dok se tip PKG 2v koristi u proizvodnji vatrostalne keramike.

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

D-2

Kopovi Ub

PKG 2s

Kopovi Ub

PKG 2v

Kopovi Ub