Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % 63.00 – 68.00
Al2O3, % 19.00 – 23.00
Fe2O3, % 1.50 – 2.00
Gubitak žarenjem, % 5.00 – 7.50
Sadržaj organskih materija, % max. 2.00
Ostatak na situ 0.063mm, % max. 12.00
Vlaga, % 15.00 – 20.00