Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % 60.00 – 65.00
Al2O3, % 21.00 – 25.00
Fe2O3, % 2.00 – 3.00
Gubitak žarenjem, % 6.00 – 8.00
Sadržaj organskih materija, % max. 5.00
Ostatak na situ 0.063mm, % max. 5.00
Vlaga, % 15.00 – 20.00