Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % 50.00 – 55.00
Al2O3, % 27.00 – 31.00
Fe2O3, % 2.00 – 3.00
Gubitak žarenjem, % 8.00 – 12.00
Sadržaj organskih materija, % max. 10.00
Ostatak na situ 0.063mm, % max. 2.00
Vlaga, % 18.00 – 23.00