POLOŽAJ

Srbokvarc se nalazi u istočnoj Srbiji u mestu Rgotina, na udaljenosti 15 kilometara od Bora, 15 kilometara od Zaječara i 15 kilometara od Donje Bele Reke gde je smešten ogranak Belorečki Peščar.
Povezanost putnom mrežom sa glavnim magistralnim pravcima, posedovanje železničkog koloseka i utovarne stanice, kao i blizina luke Prahovo na Dunavu, omogućavaju snabdevanje kupaca tokom cele godine drumskim, železničkim ili rečnim transportom.

PRERADA

U pogonima ogranka Srbokvarc vrši se sušenje i oblaganje kvarcnih peskova kao i proizvodnja filterskih peskova i nabojnih masa. Proces sušenja se obavlja sa dve sušare: za krupnozrne peskove i peskove za livačku industriju.

Pogon za oblaganje sušenog kvarcnog peska fenolformaldehidnim smolama proizvodi obloženi kvarcni pesak koji se koristi za izradu maski i jezgara u livačkoj industriji.

U pogonu za izradu filterskih peskova i nabojnih masa proizvode se krupnozrni peskovi za filtriranje vode, proizvodnju specijalnih građevinskih proizvoda i nabojnih masa, koje se koriste kao ozidi indukcionih peći.