POLOŽAJ

Kopovi Ub se nalaze u zapadnoj Srbiji. Administrativni deo ogranka je u mestu Ub, dok su prerađivački kapaciteti smešteni u mestu Čučuge na 15 kilometara od Uba i 20 kilometara od Valjeva i u mestu Popučke (Radna jedinica „Rudnik nemetala Valjevo“) na 5 kilometara od Valjeva.

Povezanost putnom mrežom sa glavnim magistralnim pravcima, blizina železničkih stanica u Valjevu i Šapcu, kao i blizina luke Beograd, omogućavaju snabdevanje kupaca tokom cele godine drumskim, železničkim, ili rečnim transportom.

SIROVINSKA BAZA

Sirovinsku bazu ogranka Kopovi Ub čini 5 ležišta:

Avala – sitnozrni svetlo sivi do beličasti kvarcni pesak koji je sirovina za dobijanje finalnih proizvoda: kvarcni livački pesak KLPa 017 i staklarski pesak SPa.

Čučuge – širok interval granulacija beličastog preko svetlo žutog do tamno žutog kvarcnog peska koji je sirovina za dobijanje finalnih proizvoda: kvarcni livački pesak KLPč 022, KLPč 026, KLPč 027, KLPč 035 i staklarski pesak SP – 4.

Slatina – beličasti preko žutog do svetlo crvenog kvarcnog peska koji je sirovina za dobijanje kvarcnog livačkog peska KLPs 032, kao i gline PKG 2s i PKG 2v.

Dokmir – keramičarska glina D – 2.

Bogovađa – kvarcni pesak – šljunak koji je sirovina za dobijanje širokog asortimana krupnozrnih kvarcnih peskova u Radnoj jedinici Rudnik nemetala Valjevo.

PRERADA

Separacija i sušara Čučuge

Tehnološke mogućnosti prerađivačkih kapaciteta su na takvom nivou da mogu da zadovolje potrebe najzahtevnijih kupaca po pitanju određenih parametara kvaliteta kvarcnog peska. Na postrojenju separacije su moguće razne kombinacije kako tretmana ruda različitih ležišta, tako i različitih tehnoloških šema prerade rovnog peska. Oprani pesak se skladišti na betonskom platou, na 23 pozicije gde svaki lot može imati preko 1000 tona.

Rotaciona sušara koristi ekološki prihvatljiv prirodni gas, a osušeni pesak se skladišti u 10 silosa.

Radna jedinica „Rudnik nemetala Valjevo“

U Radnoj jedinici „Rudnik nemetala Valjevo” se vrši prerada kvarcnog peska – šljunka iz ležišta Bogovađa, gde se na postrojenju drobilice, separacije i sušare dobijaju krupnozrni kvarcni peskovi za različite namene u građevinarstvu, rudarstvu, preradi vode, izgradnji sportskih terena itd. Po zahtevu kupca moguće je dobiti najrazličitije intervale granulacije gotovog proizvoda u rasponu od 0,1 – 40mm.