Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta kao nezaobilazan faktor u lancu uslova za dobijanje kvalitetnog proizvoda, u Jugo – Kaolinu je na takvom nivou da može da garantuje kupcima da će im biti ispručen proizvod zahtevanog kvaliteta.

Kontrola kvaliteta obuhvata:

  • Kontrolu kvaliteta rovne rude pre eksploatacije;
  • Procesnu kontrolu u toku proizvodnje;
  • Završnu kontrolu gotovog proizvoda pre isporuke kupcu.

Opremljenost fizičko – hemijskih laboratorija Jugo – Kaolina kao i obučenost kadrova pružaju mogućnost odvijanja ovih aktivnosti na najvišem nivou.

Sistem menadžmenta kvalitetom

Sistem menadžmenta kvalitetom Jugo – Kaolina je sertifikovan po standardu ISO 9001:2015 i to predstavlja dodatnu garanciju kvaliteta naših proizvoda što vodi povećanju zadovoljstva i poverenja naših kupaca.