Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
Kvarcni pesak za staklarsku industriju

Kvarcni staklarski pesak Jugo – Kaolina, posebno iz ogranka Belorečki Peščar spada u najkvalitetnije staklarske peskove u Evropi. Zahvaljujući svojim prirodnim karakteristikama (visok sadržaj SiO2 i nizak sadržaj Fe2O3 i ostalih štetnih primesa), kao i visokom tehnološkom nivou prerade, u ogranku Belorečki Peščar se proizvodi staklarski pesak koji je našao primenu u proizvodnji svih vrsta stakla, počev od ambalažnog, preko ravnog, pa do specijalnih vrsta stakla sa posebnim zahtevima. U ogranku Kopovi Ub se proizvode staklarski peskovi koji se koriste za potrebe dobijanja “obojenog” ambalažnog stakla kao i vodenog stakla.

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

BEX 1

Belorečki peščar

BAB 1

Belorečki peščar

BZU

Belorečki peščar

SPa

Kopovi Ub

SP-4

Kopovi Ub