Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
0.63 max. 0.50
0.40 max. 10.00
0.315 15.00 – 30.00
0.25 30.00 – 50.00
0.20 15.00 – 30.00
0.10 10.00 – 20.00
dno max. 1.00
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 98.50
Al2O3, % max. 0.50
Fe2O3, % max. 0.08
Gubitak žarenjem, % max. 0.20