Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
0.71 max. 0.10
0.50 max. 0.20
0.355 max. 2.00
0.25 10.00 – 20.00
0.18 50.00 – 60.00
0.125 20.00 – 30.00
0.09 max. 1.00
0.063 max. 0.10
dno
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 98.00
Al2O3, % max. 1.00
Fe2O3, % max. 0.06
Gubitak žarenjem, % max. 0.20