Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
1.0 max. 1.00
0.71 5.00 – 10.00
0.50 10.00 – 30.00
0.355 20.00 – 30.00
0.25 15.00 – 25.00
0.18 10.00 – 20.00
0.125 5.00 – 15.00
0.09 max. 10.00
0.063 max. 3.00
dno max. 1.00
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 98.00
Fe2O3, % max. 0.20
Gubitak žarenjem, % max. 0.30