Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
2.0 max. 7.00
1.4 30.00 – 50.00
1.0 20.00 – 40.00
0.71 10.00 – 30.00
dno max. 10.00
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 99.00
Fe2O3, % max. 0.10
Gubitak žarenjem, % max. 0.20