Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
1.25 max. 5.0
1.0 10.00 – 20.00
0.71 30.00 – 40.00
0.50 30.00 – 40.00
0.355 10.00 – 20.00
dno max. 10.0
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 98.50
Fe2O3, % max. 0.10
Gubitak žarenjem, % max. 0.20