Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
1.0
0.71 max. 1.00
0.50 max. 5.00
0.355 20.00 – 35.00
0.25 20.00 – 35.00
0.18 10.00 – 20.00
0.125 10.00 – 20.00
0.09 max. 10.00
0.063 max. 3.00
dno max. 1.00
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 98.00
Fe2O3, % max. 0.20
Gubitak žarenjem, % max. 0.30