Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
0.71
0.50
0.355 max. 0.10
0.25 max. 0.20
0.18 max. 10.00
0.125 50.00 – 70.00
0.09 20.00 – 40.00
0.063 max. 5.00
dno max. 1.00
Srednja veličina zrna, mm 0.13 – 0.15
Stepen ravnomernosti, % min. 80
Broj finoće zrna 90 – 100
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 95.00
Al2O3, % max. 2.00
Fe2O3, % max. 0.25
Gubitak žarenjem, % max. 0.30