Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
Granulometrijski sastav i fizičke karakteristike obloženog peska
Jedinica mere Vrednost
Količina ostatka > 0.50 mm % max. 0.70
Količina ostatka < 0.063 mm % max. 0.50
Stepen ravnomernosti zrna % min. 65
Broj finoće zrna / min. 60
Srednja veličina zrna, d50 mm 0.19 – 0.23
Karakteristike obloženog peska
Zatezna čvrstoća na toplo, 280ºϹ / 90sec MPa min. 1.20
Peel-back, 200ºϹ / 60sec % max. 65
Peel-back, 200ºϹ / 300sec % max. 20
Gubitak žarenjem, 900ºϹ (2h) % max. 4.20
Sadržaj azota u obloženom pesku, N % max. 0.18
Hemijski sastav osnovnog peska
SiO2 % min. 98.50
Al2O3 % max. 0.80
Fe2O3 % max. 0.05
Sadržaj vlage % max. 0.50