Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
0.71 max. 0.50
0.50 max. 1.00
0.355 max. 5.00
0.25 max. 15.00
0.18 30.00 – 50.00
0.125 40.00 – 60.00
0.09 max. 10.00
0.063 max. 2.00
dno max. 1.00
Srednja veličina zrna, mm 0.17 – 0.19
Stepen ravnomernosti, % min. 70
Broj finoće zrna 65 – 75
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 96.00
Al2O3, % max. 1.50
Fe2O3, % max. 0.25
Gubitak žarenjem, % max. 0.30