Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
1.0 max. 1.0
0.71 max. 15.0
0.50 30.0 – 50.0
0.355 35.0 – 55.0
0.25 max. 10.0
0.18 max. 1.0
0.125 max. 0.1
0.09
0.063
dno
Srednja veličina zrna, mm 0.45 – 0.55
Stepen ravnomernosti, % min. 80
Broj finoće zrna 25 – 35
HEMIJSKI SASTAV KVARCNOG PESKA
SiO2, % min. 99.00
Al2O3, % max. 0.50
Fe2O3, % max. 0.10
Gubitak žarenjem, % max. 0.20