Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
0.71
0.50 max. 0.50
0.355 max. 10.00
0.25 50.00 – 60.00
0.18 30.00 – 40.00
0.125 max. 10.00
0.09 max. 0.50
0.063 max. 0.10
dno
Srednja veličina zrna, mm 0.25 – 0.28
Stepen ravnomernosti, % min. 90
Broj finoće zrna 50 – 55
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 98.00
Al2O3, % max. 1.00
Fe2O3, % max. 0.10
Gubitak žarenjem, % max. 0.20