Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
Granulometrijski sastav i fizičke karakteristike obloženog peska
Jedinica mere Vrednost
Količina ostatka > 0.50 mm % max. 3.0
Količina ostatka < 0.125 mm % max. 2.5
Stepen ravnomernosti zrna % min. 70
Broj finoće zrna / 50 – 60
Srednja veličina zrna, d50 mm 0.22 – 0.27
Karakteristike obloženog peska
Zatezna čvrstoća na toplo, 280ºϹ / 90sec MPa min. 0.60
Peel-back, 200ºϹ / 300sec % max. 20
Gubitak žarenjem, 900ºϹ (2h) % 1.80 – 2.50
Hemijski sastav osnovnog peska
SiO2 % min. 98.50
Al2O3 % max. 0.80
Fe2O3 % max. 0.05
Sadržaj vlage % max. 0.50