Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
0.71 max. 0.50
0.50 max. 2.00
0.355 max. 10.00
0.25 20.00 – 40.00
0.18 30.00 – 40.00
0.125 10.00 – 30.00
0.09 max. 8.00
0.063 max. 1.00
dno max. 0.50
Srednja veličina zrna, mm 0.20 – 0.25
Stepen ravnomernosti, % min. 60
Broj finoće zrna 55 – 65
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 97.00
Al2O3, % max. 1.50
Fe2O3, % max. 0.15
Gubitak žarenjem, % max. 0.25