Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
3.0 max. 10.00
2.0 60.00 – 80.00
dno max. 15.00
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 99.00
Fe2O3, % max. 0.10
Gubitak žarenjem, % max. 0.20