Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE BRAŠNA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.25 mm % max. 10.00 Količina ostatka < 0.063 mm % max. 50.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…