Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.0 max. 1.00 0.71 5.00 – 10.00 0.50 10.00 – 30.00 0.355 20.00 – 30.00 0.25 15.00 – 25.00 0.18 10.00…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.25 max. 5.0 1.0 10.00 – 20.00 0.71 30.00 – 40.00 0.50 30.00 – 40.00 0.355 10.00 – 20.00 dno max….

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.25 max. 5.00 1.0 10.00 – 30.00 0.71 20.00 – 50.00 0.5 20.00 – 40.00 dno max. 10.00 HEMIJSKI SASTAV SiO2,…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.4 max. 20.00 1.0 20.00 – 50.00 0.71 20.00 – 40.00 0.5 10.00 – 30.00 dno max. 10.0 HEMIJSKI SASTAV SiO2,…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 2.0 max. 7.00 1.4 30.00 – 50.00 1.0 20.00 – 40.00 0.71 10.00 – 30.00 dno max. 10.00 HEMIJSKI SASTAV SiO2,…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 2.0 max. 10.00 1.4 35.00 – 65.00 1.0 10.00 – 40.00 dno max. 10.00 HEMIJSKI SASTAV SiO2, % min. 99.00 Fe2O3,…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 3.0 max. 10.00 2.0 35.00 – 75.00 1.4 15.00 – 40.00 1.0 10.00 – 30.00 dno max. 10.00 HEMIJSKI SASTAV SiO2,…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 3.0 max. 10.00 2.0 60.00 – 80.00 dno max. 15.00 HEMIJSKI SASTAV SiO2, % min. 99.00 Fe2O3, % max. 0.10 Gubitak…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 4.0 max. 5.00 3.0 10.00 – 20.00 2.0 60.00 – 80.00 dno max. 10.00 HEMIJSKI SASTAV SiO2, % min. 99.00 Fe2O3,…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 1.25 mm % max. 8.0 Količina ostatka < 0.315 mm % max. 10.0 Srednja veličina zrna, d50 mm…

Page 1 of 21 2