Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.710 mm % max. 0.50 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 5.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.710 mm % max. 0.50 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 5.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

BZU

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.71 mm % max. 0.50 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 5.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

SPa

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 max. 0.10 0.50 max. 0.20 0.355 max. 2.00 0.25 10.00 – 20.00 0.18 50.00 – 60.00 0.125 20.00 – 30.00…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.63 max. 0.50 0.40 max. 10.00 0.315 15.00 – 30.00 0.25 30.00 – 50.00 0.20 15.00 – 30.00 0.10 10.00 –…

Kvarcni staklarski pesak Jugo – Kaolina, posebno iz ogranka Belorečki Peščar spada u najkvalitetnije staklarske peskove u Evropi. Zahvaljujući svojim prirodnim karakteristikama (visok sadržaj SiO2 i nizak sadržaj Fe2O3 i…

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

BEX 1

Belorečki peščar

BAB 1

Belorečki peščar

BZU

Belorečki peščar

SPa

Kopovi Ub

SP-4

Kopovi Ub