Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE
Jedinica mere Vrednost
Količina ostatka > 3.00 mm % max. 10.00
Količina ostatka < 0.315 mm % max. 10.00
Sadržaj vlage % max. 0.50
HEMIJSKI SASTAV
SiO2 % min. 98.00
Al2O3 % max. 0.80
Fe2O3 % max. 0.05
Gubitak žarenjem % max. 0.30