Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE
Jedinica mere Vrednost
Količina ostatka > 3.00 mm % max. 3.00
Količina ostatka < 0.80 mm % max. 5.00
Sadržaj vlage % max. 0.50
HEMIJSKI SASTAV
SiO2 % min. 97.00
Al2O3 % max. 1.50
Fe2O3 % max. 0.20
Gubitak žarenjem % max. 0.30