Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV
Otvor sita, mm Ostatak na situ, %
0.71 max. 0.50
0.50 max. 10.00
0.355 30.00 – 50.00
0.25 40.00 – 60.00
0.18 max. 10.00
0.125 max. 5.00
0.09 max. 1.00
0.063 max. 0.50
dno max. 0.10
Srednja veličina zrna, mm 0.32 – 0.36
Stepen ravnomernosti, % min. 80
Broj finoće zrna 40 – 45
HEMIJSKI SASTAV
SiO2, % min. 99.00
Al2O3, % max. 0.50
Fe2O3, % max. 0.10
Gubitak žarenjem, % max. 0.20