Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 5.00 mm % max. 10.00 Količina ostatka < 0,63 mm % max. 70.00 Sadržaj vlage % max. 6.00…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 2.00 mm % max. 8.00 Količina ostatka < 0.355 mm % max. 20.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 2.00 mm % max. 8.00 Količina ostatka < 0,355 mm % max. 20.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.710 mm % max. 0.50 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 5.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.710 mm % max. 0.50 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 5.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

BZU

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.71 mm % max. 0.50 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 5.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…