Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

D-2

HEMIJSKI SASTAV SiO2, % 63.00 – 68.00 Al2O3, % 19.00 – 23.00 Fe2O3, % 1.50 – 2.00 Gubitak žarenjem, % 5.00 – 7.50 Sadržaj organskih materija, % max. 2.00 Ostatak…

HEMIJSKI SASTAV SiO2, % 60.00 – 65.00 Al2O3, % 21.00 – 25.00 Fe2O3, % 2.00 – 3.00 Gubitak žarenjem, % 6.00 – 8.00 Sadržaj organskih materija, % max. 5.00 Ostatak…

HEMIJSKI SASTAV SiO2, % 50.00 – 55.00 Al2O3, % 27.00 – 31.00 Fe2O3, % 2.00 – 3.00 Gubitak žarenjem, % 8.00 – 12.00 Sadržaj organskih materija, % max. 10.00 Ostatak…