Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

Granulometrijski sastav i fizičke karakteristike obloženog peska Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.50 mm % max. 1.00 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 15.00 Stepen ravnomernosti zrna %…

Granulometrijski sastav i fizičke karakteristike obloženog peska Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.50 mm % max. 0.70 Količina ostatka < 0.063 mm % max. 0.50 Stepen ravnomernosti zrna %…

Granulometrijski sastav i fizičke karakteristike obloženog peska Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.50 mm % max. 3.0 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 2.5 Stepen ravnomernosti zrna %…