Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 max. 0.50 0.50 max. 1.00 0.355 max. 5.00 0.25 max. 15.00 0.18 30.00 – 50.00 0.125 40.00 – 60.00 0.09…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 max. 0.50 0.50 max. 10.00 0.355 30.00 – 50.00 0.25 40.00 – 60.00 0.18 max. 10.00 0.125 max. 5.00 0.09…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 5.00 mm % max. 10.00 Količina ostatka < 0,63 mm % max. 70.00 Sadržaj vlage % max. 6.00…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.25 max. 5.0 1.0 10.00 – 20.00 0.71 30.00 – 40.00 0.50 30.00 – 40.00 0.355 10.00 – 20.00 dno max….

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 2.0 max. 10.00 1.4 35.00 – 65.00 1.0 10.00 – 40.00 dno max. 10.00 HEMIJSKI SASTAV SiO2, % min. 99.00 Fe2O3,…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 4.0 max. 5.00 3.0 10.00 – 20.00 2.0 60.00 – 80.00 dno max. 10.00 HEMIJSKI SASTAV SiO2, % min. 99.00 Fe2O3,…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 3.00 mm % max. 10.00 Količina ostatka < 0.315 mm % max. 10.00 Sadržaj vlage % max. 0.50 HEMIJSKI…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 3.00 mm % max. 3.00 Količina ostatka < 0.80 mm % max. 5.00 Sadržaj vlage % max. 0.50 HEMIJSKI…

Kvarcni pesak Jugo – Kaolina je našao primenu i u izgradnji sportskih terena, gde se koristi za drenažne slojeve mnogih fudbalskih i golf terena, kao i za prekrivanje terena za…

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

KLPA 017

Kopovi Ub

KLPs 032

Kopovi Ub

0-10

Belorečki peščar

0.3 – 1.2

Kopovi Ub

1 – 2

Kopovi Ub

2 – 4

Kopovi Ub

0.3 – 3.0

Srbokvarc

0.8 – 2.5

Srbokvarc