Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 – 0.50 – 0.355 max. 0.10 0.25 max. 0.20 0.18 max. 10.00 0.125 50.00 – 70.00 0.09 20.00 – 40.00…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 max. 0.50 0.50 max. 2.00 0.355 max. 10.00 0.25 20.00 – 40.00 0.18 30.00 – 40.00 0.125 10.00 – 30.00…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 max. 0.50 0.50 max. 10.00 0.355 30.00 – 50.00 0.25 40.00 – 60.00 0.18 max. 10.00 0.125 max. 5.00 0.09…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.0 max. 1.00 0.71 5.00 – 10.00 0.50 10.00 – 30.00 0.355 20.00 – 30.00 0.25 15.00 – 25.00 0.18 10.00…

HPS

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.0 max. 1.00 0.71 5.00 – 10.00 0.50 10.00 – 30.00 0.355 20.00 – 30.00 0.25 15.00 – 25.00 0.18 10.00…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.0 – 0.71 max. 1.00 0.50 max. 5.00 0.355 20.00 – 35.00 0.25 20.00 – 35.00 0.18 10.00 – 20.00 0.125…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.25 max. 5.0 1.0 10.00 – 20.00 0.71 30.00 – 40.00 0.50 30.00 – 40.00 0.355 10.00 – 20.00 dno max….

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.25 max. 5.00 1.0 10.00 – 30.00 0.71 20.00 – 50.00 0.5 20.00 – 40.00 dno max. 10.00 HEMIJSKI SASTAV SiO2,…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.4 max. 20.00 1.0 20.00 – 50.00 0.71 20.00 – 40.00 0.5 10.00 – 30.00 dno max. 10.0 HEMIJSKI SASTAV SiO2,…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 2.0 max. 7.00 1.4 30.00 – 50.00 1.0 20.00 – 40.00 0.71 10.00 – 30.00 dno max. 10.00 HEMIJSKI SASTAV SiO2,…

Page 1 of 31 2 3