Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 3.00 mm % max. 10.00 Količina ostatka < 0.315 mm % max. 10.00 Sadržaj vlage % max. 0.50 HEMIJSKI…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 3.00 mm % max. 3.00 Količina ostatka < 0.80 mm % max. 5.00 Sadržaj vlage % max. 0.50 HEMIJSKI…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 1.25 mm % max. 8.0 Količina ostatka < 0.315 mm % max. 10.0 Srednja veličina zrna, d50 mm…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 1.25 mm % max. 8.0 Količina ostatka < 0.315 mm % max. 10.0 Srednja veličina zrna, d50 mm…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 3.00 mm % max. 10.00 Količina ostatka < 0.315 mm % max. 10.00 Sadržaj vlage % max. 0.50 HEMIJSKI…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 3.00 mm % max. 3.00 Količina ostatka < 0.80 mm % max. 5.00 Sadržaj vlage % max. 0.50 HEMIJSKI…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE BRAŠNA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.25 mm % max. 10.00 Količina ostatka < 0.063 mm % max. 50.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.71 mm % max. 0.50 Količina ostatka < 0.09 mm % max. 3.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.71 mm % max. 1.00 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 10.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

Granulometrijski sastav i fizičke karakteristike obloženog peska Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.50 mm % max. 1.00 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 15.00 Stepen ravnomernosti zrna %…

Page 1 of 21 2