Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

Kvarcni staklarski pesak Jugo – Kaolina, posebno iz ogranka Belorečki Peščar spada u najkvalitetnije staklarske peskove u Evropi. Zahvaljujući svojim prirodnim karakteristikama (visok sadržaj SiO2 i nizak sadržaj Fe2O3 i…

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

BEX 1

Belorečki peščar

BAB 1

Belorečki peščar

BZU

Belorečki peščar

SPa

Kopovi Ub

SP-4

Kopovi Ub

Kvarcni livački pesak Jugo – Kaolina, posebno iz ogranka Kopovi Ub je najkvalitetniji livački pesak zato što ima izuzetne prirodne karakteristike (zaobljeni oblik zrna i visok sadržaj SiO2) i kao…

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

KLPa 017

Kopovi Ub

KLPč 022

Kopovi Ub

KLPč 026

Kopovi Ub

KLPč 027

Kopovi Ub

KLPs 032

Kopovi Ub

KLPč 035

Kopovi Ub

KLP 050

Kopovi Ub

RG 00 A

Srbokvarc

RG 00 B

Srbokvarc

PS 3A

Srbokvarc

PS 3AFe

Srbokvarc

PS L

Srbokvarc

Kvarcni peskovi iz svih ogranaka Jugo – Kaolina se koriste u većini grana građevinske industrije. Sitniji kvarcni pesak je obavezan sastojak najkvalitetnijih keramičkih lepkova, hidroizolacija i fugo masa, dok se…

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

KPR 011

Kopovi Ub

KLPč 022

Kopovi Ub

KLPs 032

Kopovi Ub

HP 1

Kopovi Ub

HPS

Kopovi Ub

HPS2

Kopovi Ub

0.3 – 1.2

Kopovi Ub

0.5 – 1.2

Kopovi Ub

0.5 – 1.5

Kopovi Ub

0.8 – 2.0

Kopovi Ub

1 – 2

Kopovi Ub

1 – 3

Kopovi Ub

2 – 3

Kopovi Ub

2 – 4

Kopovi Ub

RK 2

Srbokvarc

B2A3

Belorečki peščar

B2A2

Belorečki peščar

0.3 – 3.0

Srbokvarc

0.8 – 2.5

Srbokvarc

KB – 150

Srbokvarc

Gline iz ogranka Kopovi Ub imaju dugogodišnju primenu u mnogim granama keramičarske industrije. Gline D – 2 i PKG 2s se koriste u proizvodnji keramičkih pločica i sanitarne keramike, dok…

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

D-2

Kopovi Ub

PKG 2s

Kopovi Ub

PKG 2v

Kopovi Ub

Krupnozrnim kvarcnim peskom iz pogona Jugo – Kaolina obnovljena su filterska postrojenja većine vodovoda kako u Srbiji, tako i u okruženju, a ti peskovi se koriste i za bunarske filterske ispune.

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

HP 1

Kopovi Ub

0.3 – 1.2

Kopovi Ub

0.5 – 1.2

Kopovi Ub

0.5 – 1.5

Kopovi Ub

0.8 – 2.0

Kopovi Ub

1 – 2

Kopovi Ub

1 – 3

Kopovi Ub

2 – 3

Kopovi Ub

2 – 4

Kopovi Ub

RK 2

Srbokvarc

Kvarcni pesak Jugo – Kaolina je našao primenu i u izgradnji sportskih terena, gde se koristi za drenažne slojeve mnogih fudbalskih i golf terena, kao i za prekrivanje terena za…

PARAMETRI KVALITETA OSNOVNIH GOTOVIH PROIZVODA

KLPA 017

Kopovi Ub

KLPs 032

Kopovi Ub

0-10

Belorečki peščar

0.3 – 1.2

Kopovi Ub

1 – 2

Kopovi Ub

2 – 4

Kopovi Ub

0.3 – 3.0

Srbokvarc

0.8 – 2.5

Srbokvarc